Trung Tâm Xét Nghiệm ADN tại HCM

ĐC : 92 Thích Quảng Đức, F.5, Phú Nhuận, HCM
  ĐT : (028) 6292 0852 - 0906 717 066

Doctor

Trần Quốc Quân

Trần Quốc Quân – Tổng giám đốc 

›› Tốt nghiệp trường đại học khoa học tự nhiên
– Đại học Quôc gia Hà Nội ngành Di truyền học.